Multimove

a) minimale voorwaarde (zonder deze voorwaarde wordt geen subsidie toegekend)

  • 1 wekelijkse training van minimaal 45 minuten met Multimove alleen.
  • Minimaal 20 weken training per dubbel kalenderjaar.
  • Minimaal 5 bij Badminton Vlaanderen ingeschreven leden die in het lopend kalenderjaar maximaal zeven jaar worden (geboren 2013 en jonger).

b) secundaire voorwaarden (zijn bepalend voor 60% bij de toekenning van een mogelijke subsidie)

  • Multimove wordt gegeven onder leiding van een ‘erkende’ Multimove begeleider.

c) tertiaire voorwaarden (zijn bepalend voor 40% bij de toekenning van een mogelijke subsidie)

  • De club is een (door Sport Vlaanderen ) erkende Multimove club