Multimove

Badminton Vlaanderen wil de ontwikkeling van Multimove in Vlaamse badmintonclubs bevorderen.
Als kinderen zich van jongs af aan motorisch goed ontwikkelen, dan zal dat meehelpen in hun sportieve
ontwikkeling. Kinderen die goed bewegen, zullen zich ook goed in hun vel voelen met
leeftijdsgenootjes.

Elke Vlaamse badmintonclub kan een aanvraag indienen en een subsidie uit het jeugdsportfonds
bekomen indien het een minibad club heeft met:

Niveau 1:
a. De club geeft 1 wekelijkse training van minimaal 45 minuten met Multimove alleen en
voldoet tevens ook aan onderstaande voorwaarden. – 25 punten
i. Minimaal 20 weken training per kalenderjaar.
ii. Minimaal 5 bij Badminton Vlaanderen ingeschreven leden die in het lopend
kalenderjaar maximaal zeven jaar worden.

Niveau 2:
a. Multimove wordt gegeven onder leiding van een ‘erkende’ Multimove begeleider. – 45
punten
Bewijsstukken: Diploma/attest Multimove begeleider

Niveau 3:
a. De club is een (door Sport Vlaanderen) erkende Multimove club. – 70 punten
Bewijsstukken: Attest erkende Multimove club