Maatschappelijk integratie

a) minimale voorwaarde (zonder deze voorwaarde wordt geen subsidie toegekend):

  • ‘erkenning’ door de toezichtgroep.

Neem contact op met de leden van de toezichtgroep om te toetsen wat kan of niet. Er wordt NIET gemikt op veel projecten, eerder op uitzonderlijke projecten.

b) secundaire voorwaarden: (zijn bepalend voor 100% bij de toekenning van een mogelijke subsidie)

Het evenement/werking:

  • Bereikt minimaal 10% deelnemers van de beoogde doelgroep.
  • Moet minimaal 8 deelnemers hebben van de beoogde doelgroep.

Opmerking:

Voor dit deelfacet wordt er op basis van de aanvragen een bepaald percentage voorbehouden van het totaalbedrag om te investeren in het deelfacet maatschappelijke integratie. Dit percentage zal medegedeeld worden van zodra alle aanvragen binnen zijn.