Integratie

a) minimale voorwaarde :

  • “erkenning” door de toezichtgroep

Neem contact op met de leden van de toezichtgroep om te toetsen wat kan of niet. Er wordt NIET gemikt op veel projecten, eerder op uitzonderlijke projecten. Er zal streng worden beoordeeld.

!! Extra info : G-jeugdbadminton , alhoewel een zeer waardevol initiatief , wordt niet automatisch in aanmerking genomen voor dit deelfacet. In geval van G-jeugdbadminton zal de integratie van deze jongeren in de dagelijkse gewone standaard jeugdwerking primeren.

b) secundaire voorwaarden :

Het evenement/werking :

  • Bereikt minimaal 10% deelnemers van de beoogde doelgroep.
  • Moet minimaal 8 deelnemers hebben van de beoogde doelgroep.