Interne organisatie, PR & promotie

a) minimale voorwaarde (zonder deze voorwaarde wordt geen subsidie toegekend)

  • club is erkend door gemeente en/of gemeentelijke sportraad.

b) secundaire voorwaarden: (zijn bepalend voor 60% bij de toekenning van een mogelijke subsidie)

  • club beschikt over een up to date fysieke en/of digitale onthaalbrochure.
  • club beschikt over uitleenracketjes voor beginnende leden.

c) tertiaire voorwaarden: (zijn bepalend voor 40% bij de toekenning van een mogelijke subsidie)

  •  De club organiseert een promotie event (al dan niet samen met de gemeente) om badminton in zijn geheel te promoten. Daarmee bedoelen we iets buiten de gebruikelijke tornooien, ontmoetingen, kampen, shuttleday of multimove evenementen die elders al werden ondergebracht in dit reglement).