Club organisatie

a) minimale voorwaarde (zonder deze voorwaarde wordt geen subsidie toegekend)

  • club is erkend door gemeente en/of gemeentelijke sportraad.
  • club heeft een up-to-date jeugdverantwoordelijke opgegeven bij Badminton Vlaanderen.

b) secundaire voorwaarden (zijn bepalend voor 60% bij de toekenning van een mogelijke subsidie)

  • club beschikt over een up to date fysieke en/of digitale onthaalbrochure.
  • club beschikt over uitleenracketjes voor beginnende leden.

c) tertiaire voorwaarden (zijn bepalend voor 40% bij de toekenning van een mogelijke subsidie)

  • 1 persartikel in ’t lopend werkingsjaar.
  • De club heeft minimaal één aanspreekpunt integriteit (API) voor hun jeugdspelers en kan aantonen dat dit goed wordt gecommuniceerd.