Leden

Met dit deelfacet wil Badminton Vlaanderen alle clubs (groot of klein, lange traditie of pas opgericht)
betrekken bij het jeugdsportfonds. Dit om alle clubs aan te moedigen deel te nemen aan het
kwaliteitsproject. Criteria zijn minimaal. Iedereen die deelneemt wordt beloond, maar grote clubs krijgen wel meer.

Voorwaarden:

Niveau 1:
a. club heeft minimaal 10 jeugdleden op 15 februari van het lopend jaar (minimale
basisvoorwaarde zoals vermeld in artikel 5 van het reglement). – 3 punten

Niveau 2:
a. club heeft minimaal 50 jeugdleden op 15 februari van het lopend jaar. – 7 punten

Niveau 3:
a. club heeft minimaal 100 jeugdleden op 15 februari van het lopend jaar. – 10 punten