Clubparticipatie – Algemene instap

Ter info : dit laatste deelfacet regelt slechts het kleinste gedeelte van het budget (2%) + aangevuld met het (eventueel) niet opgebruikte budget van de andere deelfacetten.   We raden de clubs dus aan om deel te nemen aan alle voorgaande deelfacetten en dusdanig maximaal te kunnen genieten van de toegekende sommen.

 

Verdeling :

a) primaire voorwaarde 

  • club heeft minimaal 10 jeugdleden op 15 februari van het lopend jaar.

b) secundaire voorwaarden :

  • club heeft minimaal 50 jeugdleden op 15 februari van het lopend jaar.

c) tertiaire voorwaarden :

  • club heeft minimaal 100 jeugdleden op 15 februari van het lopend jaar.