Buitenlandse knowhow

a) minimale voorwaarde :

  • “erkenning” door de toezichtgroep

b) secundaire voorwaarden (zijn bepalend voor 60% bij de toekenning van een mogelijke subsidie)

Men nodigt een buitenlandse gasttrainer (-spreker) uit en organiseert een evenement zoals hieronder beschreven :

  • evenement moet open staan voor leden van andere clubs en moet specifiek betrekking hebben tot jeugdwerking
  • minimaal 24 leden moeten kunnen deelnemen
  • minimaal 5 leden uit andere clubs zijn effectief aanwezig
  • Moet 1 maand voor aanvang worden aangekondigd op de Badminton Vlaanderen website
  • Individuele bijdrage tot evenement mag niet hoger liggen dan 50 euro/dag

c) tertiaire voorwaarden (zijn bepalend voor 40% bij de toekenning van een mogelijke subsidie)

  • Significante import naar Vlaanderen van buitenlandse knowhow (wordt bepaald door de toezichtgroep in overleg met derden)