Aanspreekpunt Integriteit

a) minimale voorwaarde :

  • de club heeft een erkende API

b) secundaire voorwaarden: (zijn bepalend voor 60% bij de toekenning van een mogelijke subsidie)

  • De API stelt zich voor op de website (of een andere online platform)

c) tertiaire voorwaarden: (zijn bepalend voor 40% bij de toekenning van een mogelijke subsidie)

  • De API heeft in samenwerking met bestuur een uitgeschreven met gedragscodes welke online gepubliceerd zijn.