Shuttle kids

a) minimale voorwaarde (zonder deze voorwaarde wordt geen subsidie toegekend)

  • De club neemt deel aan het Shuttle Kids Badminton Ontwikkelingstraject.

b) secundaire voorwaarden (zijn bepalend voor 60% bij de toekenning van een mogelijke subsidie)

  • minimaal 5 jeugdleden behalen een groene Shuttle Kids in het lopend jaar.

c) tertiaire voorwaarden (zijn bepalend voor 40% bij de toekenning van een mogelijke subsidie)

  • minimaal 5 jeugdleden behalen een rode Shuttle kids in het lopend jaar.
  • 2 VTS erkende trainers (initiator of hoger) werden online aangemeld bij Shuttle kids