Shuttle kids

a) minimale voorwaarde (zonder deze voorwaarde wordt geen subsidie toegekend)

  • De club neemt deel aan Shuttle Kids en bestelt de beschikbare materialen bij Badminton Vlaanderen.

b) secundaire voorwaarden (zijn bepalend voor 60% bij de toekenning van een mogelijke subsidie)

  • Minimaal één VTS gediplomeerde trainer volgt de bijscholing georganiseerd door Badminton Vlaanderen.

c) tertiaire voorwaarden (zijn bepalend voor 40% bij de toekenning van een mogelijke subsidie)

  • De club organiseert een ‘Shuttle Kids Day”