Shuttle kids

Badminton Vlaanderen wil zoveel mogelijk Vlaamse badmintonclubs aanmoedigen deel te nemen aan
Shuttle Kids. Shuttle Kids is een ontwikkelingstraject van Badminton Vlaanderen voor jeugdspelers,
badmintonbegeleiders en jeugdtrainers. Het project is gebaseerd op de regels van fair play en de A-BC-basisbehoeften voor duurzame motivatie.

Alles wordt genoteerd in het Shuttle Kids ID, een paspoort voor elke speler. De gekleurde grips moeten de spelers verdienen door te oefenen.

Niveau 1:
a. De club neemt deel aan Shuttle Kids en bestelt de beschikbare materialen bij Badminton
Vlaanderen. – 25 punten


Niveau 2:
a. Minimaal één VTS gediplomeerde trainer voltooid de online Shuttle Kids bijscholing
georganiseerd door Badminton Vlaanderen. – 65 punten

Niveau 3:
a. De club organiseert een ‘Shuttle Kids Day’ – 90 punten
Bewijsstukken: Flyer Shuttle Kids Day