Minibad

Badminton Vlaanderen wil de ontwikkeling van minibad groepen in de Vlaamse badmintonclubs verder
bevorderen. Hoe vroeger men kinderen kan begeleiden in hun sportieve ontwikkeling, des te meer kwaliteit men
zal bekomen, niet alleen op individuele badminton technische aspecten, maar ook breed
maatschappelijke.

Elke Vlaamse badmintonclub kan een aanvraag indienen en een subsidie uit het jeugdsportfonds
bekomen indien het een minibad club heeft met:

Niveau 1:
a) De club geeft 1 wekelijkse training van minimaal 1 uur met de minibad groep alleen, en voldoet
tevens ook aan onderstaande voorwaarden. – 30 punten
i) Minimaal 20 weken training per kalenderjaar.
i) Training dient te gebeuren op een aparte unit, met verlaagd net.
ii) Alle minibad leden spelen met een verkorte racket.
iii) Minimaal 8 bij Badminton Vlaanderen ingeschreven minibad leden hebben op 15 mei of
15 november van het lopend jaar.
iv) Training onder leiding van één trainer die alleen met de minibad werkt.

Niveau 2:
a) Het minibad wordt gegeven onder leiding van een VTS gediplomeerde trainer (initiator of
hoger). – 70 punten
Bewijsstukken: Diploma VTS-trainer

Niveau 3:
a) Organiseert een officieel minibadtornooi en/of –ontmoeting in het kader van een provinciaal
circuit/cup. – 100 punten
Bewijsstukken: Deelnemerslijst