Opleiding & bijscholing trainers

Badminton Vlaanderen wil Vlaamse badmintonclubs aanmoedigen zelf actief hun jeugdtrainers
‘specifiek & sporttechnisch’ op te leiden en bij te scholen inzake badminton en omgang met jeugd.
Het is immers gebleken dat de clubs zo sneller de vinger aan de pols hebben in wat er moet worden
bijgeschoold. De bijscholingen van Badminton Vlaanderen blijven bestaan, maar met dit deelfacet
worden Vlaamse badmintonclubs beloond om hun eigen initiatieven inzake aanbod van opleidingen.
Er wordt ook ruimte voorzien om symbiose met andere sporten te vinden. Badminton Vlaanderen zal in dit deelaspect ook de omkadering door sportpromotionele, sportmedische, sportpedagogische en sporttechnische deskundigen aanmoedigen en controleren.

Niveau 1:
a. Een VTS-trainer of (bestuurs)lid volgt een opleiding in het lopend jaar bij Sport Vlaanderen
VSF, een sportfederatie, een door de sportfederatie erkende instelling (bv ICES) en/of club
van een erkende sportfederatie. – 15 punten

b. Een erkende VTS-trainer van de club neemt deel aan de “dag van de badmintontrainer”
georganiseerd door Badminton Vlaanderen (in het lopend jaar). – 20 punten
Bewijsstukken: Inschrijvingsbewijs opleiding

Niveau 2:
a. Een clublid heeft in het lopend jaar met succes een VTS-trainers cursus Start 2 Coach
succesvol beëindigd en geeft tevens mee les in de club. – 25 punten

b. Een clublid heeft in het lopend jaar met succes een VTS-trainers cursus initiator succesvol
beëindigd en geeft tevens mee les in de club. – 30 punten
Bewijsstukken: Diploma VTS-trainer

Niveau 3:
a. Een clublid heeft in het lopend jaar met succes een VTS-trainers cursus badminton Trainer
B succesvol beëindigd en geeft tevens mee les in de club. – 70 punten
Bewijsstukken: Diploma VTS-trainer