Opleiding & bijscholing

a) minimale voorwaarde (zonder deze voorwaarde wordt geen subsidie toegekend)

 • Een VTS-trainer of (bestuurs)lid volgt een opleiding bij Sport Vlaanderen, VSF, een
  sportfederatie, een door de federatie erkende instelling (bv ICES) en/of club van een erkende
  sportfederatie.

b) secundaire voorwaarden (zijn bepalend voor 60% bij de toekenning van een mogelijke subsidie)

 • Een erkende VTS-trainer van de club neemt deel aan de “dag van de badmintontrainer”
  georganiseerd door Badminton Vlaanderen.

Of

 • Een clublid heeft in het lopend jaar met succes een VTS-trainers cursus badminton (initiator,
  B- en/of A trainer) succesvol beëindigd en geeft tevens mee les in de club.

b) tertiaire voorwaarden (zijn bepalend voor 40% bij de toekenning van een mogelijke subsidie)

 • de club geeft een bijscholing na schriftelijke goedkeuring toezichtgroep
 • bijscholing heeft specifiek betrekking hebben tot jeugdwerking.
 • duurt minimaal 2 uur.
 • staat open voor minimum 12 deelnemers.
 • staat open voor deelnemers uit andere clubs.
 • er namen tenminste 6 deelnemers met VTS-diploma (initiator of hoger) aan deel.
 • Een aankondiging (papieren en/of digitale) wordt minstens één maand voor aanvang gepubliceerd op de Badminton Vlaanderen website.