Competitief kader

a) minimale voorwaarde (zonder deze voorwaarde wordt geen subsidie toegekend)

  • 1 actieve VTS jeugd trainer (initiator of hoger)
  • Minimaal 2 trainingsgroepen
  • deelname met tenminste 2 leden aan 2 erkende Badminton Vlaanderen jeugdtornooien

b) secundaire voorwaarden (zijn bepalend voor 60% bij de toekenning van een mogelijke subsidie)

  • deelname met tenminste 6 leden aan het Provinciaal kampioenschap jeugd waarvan tenminste 4 in de jongste leeftijdscategorieën (minibad/-11/-13)

c) tertiaire voorwaarden (zijn bepalend voor 40% bij de toekenning van een mogelijke subsidie)

  • minimaal 4 (door je eigen club bij Badminton Vlaanderen aangesloten) spelers opgenomen in provinciale selectie/TSD/TSS