Sportkampen

a) minimale voorwaarde (zonder deze voorwaarde wordt geen subsidie toegekend)

 • sportkamp onder leiding van een VTS trainer (initiator en hoger)
 • eigen sportkamp – zelf georganiseerd en dus niet in opdracht van een gemeente
 • staat open voor deelnemers uit andere clubs
 • 3 maand voor aanvang is er een (printbaar) digitaal infoformulier aanwezig
 • duurt minimaal 3 dagen
 • staat open voor minimum 16 deelnemers

Opmerking : Indien een club de begeleiding regelt van een sportkamp welke wordt georganiseerd door de gemeente of een firma/organisatie (lees promotie, inschrijvingen en betalingen gebeuren door anderen) dan zullen we die club wel erkennen voor de minimale voorwaarde, maar NOOIT voor de secundaire en tertiaire voorwaarden. Op die manier wordt je inzet wel gewaardeerd voor het kwaliteitslabel.

b) secundaire voorwaarden (zijn bepalend voor 60% bij de toekenning van een mogelijke subsidie)

 • Er is minimaal 1 externe trainer aanwezig (een trainer die tijdens het jaar niet aan de club verbonden is)

c) tertiaire voorwaarden : (zijn bepalend voor 40 % bij de toekenning van een mogelijke subsidie)

 • permanente aanwezigheid van een erkende VTS-trainer B of hoger

Opmerkingen

Sportkampen & -stages kennen een groot succes bij onze Vlaamse badmintonclubs. Bovenstaande opgelegde richtlijnen lijken misschien wat “streng” , maar we gaan voor 100% kwaliteit, dus best toch even brainstormen hoe je de normen zou kunnen halen. Zoals altijd, een club moet niet altijd alles realiseren om een kwaliteitsvolle club te zijn.

Enkele extra faq’s :

 • Eigen organisatie betekent ook dat kinderen hun inschrijvingsgeld betalen op een club bankrekening en niet aan een privé persoon / gemeente / andere organisatie.
 • Gasttrainer = een VTS badminton opgeleide trainer die niet verbonden is aan de club, noch als speler noch als trainer. Controleer samen met je secretaris wie werd doorgegeven in de database van je club/Badminton Vlaanderen.
 • Een flyer dient ruim op voorhand te worden doorgestuurd naar Jeugdbadminton+ en dit ter (1) verificatie van de vereiste 3 logo’s en (2) ter publicatie op de website van Badminton Vlaanderen. De 3 logo’s (badminton Vlaanderen, je jeugdbad+ label en de Vlaamse overheid) kan je downloaden op deze website bij downloads.