Minibad

a) minimale voorwaarde (zonder deze voorwaarde wordt geen subsidie toegekend)

  • Minimaal 1 wekelijkse training van minimaal 1 uur met de minibad groep alleen.
  • Minimaal 30 weken training per kalenderjaar.
  • Training dient te gebeuren op een aparte unit, met verlaagd net.
  • Alle minibad leden spelen met een verkorte racket.
  • Minimaal 8 bij Badminton Vlaanderen ingeschreven minibad leden hebben op 15 mei of 15 november van het lopend jaar.
  • Training onder leiding van één trainer die alleen met de minibad werkt.

b) secundaire voorwaarden: (zijn bepalend voor 60% bij de toekenning van een mogelijke subsidie)

  • Het minibad wordt gegeven onder leiding van een VTS gediplomeerde trainer (initiator of hoger).
  • Minstens 2 van de 12 Multimove vaardigheden worden geïntegreerd per minibadtraining. Alle Multimove vaardigheden moeten aan bod komen verspreid over het ganse jaar.

c) tertiaire voorwaarden: (zijn bepalend voor 40% bij de toekenning van een mogelijke subsidie)

  • Organiseert een Badminton Vlaanderen erkend minibadtornooi en/of –ontmoeting (minibad kent geen dubbel of gemengd dubbel) en die verschijnt op de Badminton Vlaanderen minibadkalender. 

En/of

  • De VTS gediplomeerde trainer (initiator of hoger) die de minibadtrainingen geeft, volgde met succes de Multimove opleiding voor lesgevers.