Club organisatie

a) minimale voorwaarde :

  • club is erkend door gemeente en/of gemeentelijke sportraad.
  • club heeft een up-to-date jeugdverantwoordelijke opgegeven bij Badminton Vlaanderen.
  • deelnemen aan het project ethisch verantwoord sporten van Badminton Vlaanderen.

b) secundaire voorwaarden : 

  • club beschikt over een up to date fysieke en/of digitale onthaalbrochure.
  • club beschikt over uitleenracketjes voor beginnende leden.

c) tertiaire voorwaarden : 

  • 1 persartikel in ’t lopend werkingsjaar.
  • club beschikt over een up to date digitale onthaalbrochure die gewag maakt en uitnodigt tot het behalen van een KYU bandje.