Competitie

a) minimale voorwaarde :

  • 1 actieve VTS jeugd trainer (initiator of hoger)
  • Minimaal 2 trainingsgroepen
  • 4 deelnames met tenminste 2 leden aan het provinciaal instapcircuit
  • deelname met tenminste 2 leden aan 2 erkende Badminton Vlaanderen jeugdtornooien

b) secundaire voorwaarden :

  • deelname met tenminste 6 leden aan het Provinciaal kampioenschap jeugd waarvan tenminste 4 in de jongste leeftijdscategorieën (-9/-11/-13)
  • minstens één VTS trainer (initiator of hoger) afvaardigen als coach voor -13 spelers aan de Provinciaal kampioenschap jeugd en één ander officieel (op de kalender van Badminton Vlaanderen voorkomend) jeugdtornooi.

c) tertiaire voorwaarden :

  • minimaal 4 (door je eigen club bij Badminton Vlaanderen aangesloten) spelers opgenomen in provinciale selectie/TSD/TSS