Sportkampen

a) minimale voorwaarde (zonder deze voorwaarde wordt geen subsidie toegekend)

  • sportkamp onder leiding van een VTS trainer (initiator en hoger)
  • eigen sportkamp – zelf georganiseerd en dus niet in opdracht van een gemeente
  • staat open voor deelnemers uit andere clubs
  • 3 maand voor aanvang is er een (printbaar) digitaal infoformulier aanwezig
  • duurt minimaal 3 dagen
  • staat open voor minimum 16 deelnemers

b) secundaire voorwaarden (zijn bepalend voor 60% bij de toekenning van een mogelijke subsidie)

  • Er is minimaal 1 externe trainer aanwezig (een trainer die tijdens het jaar niet aan de club verbonden is)
  • Minstens 10% van de deelnemers zijn nog geen lid van een Badminton Vlaanderen sportclub.

c) tertiaire voorwaarden : (zijn bepalend voor 40 % bij de toekenning van een mogelijke subsidie)

  • minimaal 8 deelnemers uit andere club